Zoeken
stuur door naar een bekende

oktober 2016

 

 Beste ouders,

We zijn nu een aantal weken onderweg in dit cursusjaar en naderen de herfstvakantie. We hebben ervaren dat we met veel plezier groep 1-2 d mogen zijn. Momenteel zijn er 20 kinderen in de klas, onlangs is Damaris erbij gekomen. Natuurlijk hopen we dat ze met veel plezier naar school blijft komen. Het is een echte jongensklas, maar gelukkig komen er nog een 4-tal meisjes bij.

Na de vakantie komen Alby en Jara in onze klas hun plaats innemen. Het wordt vast heel gezellig!

               

Groepsvorming

De eerste weken zijn we druk geweest met het bedenken van belangrijke regels: wat vinden de kinderen belangrijk? En zijn regels nodig? Waarom mag je iets wel en waarom juist iets niet. Het draait voor een groot deel om veiligheid en zekerheid voor ieder kind hier op school. Daarom is het goed dat de kinderen daar zelf goed over nadenken en er daar ook op aangesproken kunnen worden.
De gemaakte regels herhalen we dagelijks zodat het actueel blijft en belangrijk.
De gemaakte regels kunt u bij ons op de datamuur lezen. Achter in ons lokaal.
We hebben niet alleen regels voor buiten en binnen, maar ook regels voor tijdens de kringactiviteiten. Een paar voorbeelden hiervan zijn: naar elkaar luisteren, elkaar aankijken, niet door elkaar praten, vinger opsteken….
We hebben ook regelmatig de regel van de week. Ook hiervan aantal voorbeelden:

       Blijven zitten op je stoel dat kunnen er hier een heleboel.       
Als iemand zegt stop dan houd ik op.
      Ben je aardig tegen iedereen dan heb je veel vrienden om je heen.
Er is er 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat.
                                                                                        

                                                                           

thema

Ons eerste thema  ging over de herfst. Eigenlijk was dat aan het weer nog niet goed te merken: we hadden zelfs tropische temperaturen!! Toch gingen we erover aan het werk. Met name over de dieren die we in het bos kunnen zien: de vos, de uil, de egel, de spin, de eekhoorn. We maakten knutsels, zongen liedjes, leerden nieuwe woorden en speelden en werkten in de themahoek. Met elkaar maakten we
ook een heel groot spinnenweb.

        

Bij dit thema leerden we de eerste twee letters: de letter k en de s.  Op de gele tafel verzamelden we allemaal spulletjes met de letter k.  Wat een betrokkenheid!! Prachtig om te zien. Om de letters goed te onthouden maken de kinderen van groep 2 letter werkbladen die ze in hun letterboekje bewaren. Vraag er maar eens om; dan willen ze het vast wel laten zien. 

         

Naast de twee letters hebben de kinderen ook 2 cijfers geleerd: de 1 en de 2 (groep 1) en de 11 en de 12 (groep 2). Ook hiervan hebben de kinderen een werkje gemaakt voor in het cijferboekje.

       

 Informatieochtend

Fijn dat er zoveel ouders bij ons in de klas kwamen om te horen naar wat de kinderen wisten te vertellen. De dag ervoor hadden we ervoor geoefend, maar wat ging het geweldig. Zelfs de jongste van de klas ging voor de groep staan!! Heel bijzonder. Binnenkort ontvangt u van ons nog een informatie brief die betrekking heeft op alle kleutergroepen.

geboorte

Bij Reijke thuis is er een jongetjes geboren!! Van harte gefeliciteerd!! De baby heet Kornelis en zijn naam begint met dus ook met de letter k!!

                               

 Huisbezoeken en kwartiergesprekken

Na de herfstvakantie beginnen we met de bezoeken aan huis (groep 1 leerlingen) en later ook de kwartiergesprekken (groep 2 leerlingen). U ontvangt hiervoor tijdig bericht. De gesprekken zullen onder schooltijd plaatsvinden; juf van de Berg neemt dan de klas over. U begrijpt dat het voor ons daarom heel fijn is als u die tijd voor ons wil reserveren.