Zoeken
stuur door naar een bekende

Aanvragen van extra verlof

Het aantal signalen van luxeverzuim op Urker scholen stijgt. Om hier iets aan te doen, hebben de scholen nauw contact met de leerplichtambtenaar. Ook willen we u als ouders informeren over wanneer er sprake is van luxeverzuim en hoe we dat als scholen en gemeente tegengaan.

Wat is luxeverzuim?
Er is sprake van luxeverzuim als een leerling zonder toestemming van de directie of de leerplichtambtenaar afwezig is. De directie van de school kan voor verzuim toestemming geven als het gaat om maximaal 10 schooldagen. Gaat het om een langere periode, dan beslist de leerplichtambtenaar. Bij het beslissen over verlof, moet altijd rekening worden gehouden met de Leerlichtwet. De directie en de leerplichtambtenaar mogen niet afwijken van de voorwaarden die hierin staan benoemd.

Wanneer krijgt mijn kind verlof?
Er zijn bepaalde gevallen waarin het kind volgens de Leerplichtwet wél verlof kan krijgen, zoals bij verhuizingen, huwelijksjubilea (12½ , 25, 40, 50, 60 jaar; andere jaren gelden niet mee voor verlof aanvragen), huwelijken, ernstige ziekte of overlijden in de familie. Er zitten wel voorwaarden verbonden aan dit verlof, die u kunt navragen bij de directie of de leerplichtambtenaar. 

Gevolgen luxeverzuim
Als er geen toestemming is gegeven voor het verzuim, dan wordt de afwezigheid van uw kind gemeld bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal met u in gesprek gaan en een sanctie bepalen. De sanctie kan variëren van een officiële waarschuwing tot een proces-verbaal.

In deze bijlage leest u de regels die gelden voor het aanvragen van extra vakantieverlof.

Leest u deze regels goed door voordat u extra verlof aanvraagt.