Zoeken
stuur door naar een bekende

Belangrijke info 2018-2019

Als u hier klikt, krijgt u de belangrijkste informatie voor het cursusjaar 2018-2019 in een korte informatiebrief. 
Als u hier klikt, krijgt u een beknopte datumlijst. Mochten er in data veranderingen komen, dan wordt u op tijd op de hoogte gebracht.

De onderwerpen zijn:
* Vrije dagen voor de leerlingen i.v.m. studiedagen team
* Adresgegevens van de school
* Nieuwsbrieven via de mail
* Schooltijden
* Luizencontrole
* Foto's van kinderen op de website en sociale media
* Gymrooster
* Groepssamenstellingen en werkdagen teamleden
* Mailadressen van het team
* Contactpersonen
* Data koffiemorgens
* Nieuws van de Medezeggenschapsraad
* Vakantierooster en vakantieverlof
* Zendingsgeld
* Fruitdagen op woensdag en vrijdag
* Skateboards en fietsen
* Beknopte datumlijst