Zoeken
stuur door naar een bekende

Informatie

Informatie voor groep 3

Hieronder vindt u allerlei informatie die belangrijk is voor groep 3.

 Algemene informatie

Zending
Op maandagmorgen mag uw kind geld meenemen voor de zending.

Leesmapje
De kinderen leren nu lezen in groep 3. Om de spelling en het lezen van uw kind goed onder de knie te krijgen, vragen wij uw medewerking. De kinderen krijgen een mapje mee naar huis met leesbladen daarin. Wilt u thuis met uw kind de woordjes lezen en oefenen. Maak er een leuk spelletje van en zorg voor een vast tijdstip elke dag. Het hoeft maar 10 minuten te duren. We merken dat kinderen die thuis elke dag oefenen veel sneller en beter kunnen lezen!

Leuke tips om het lezen aantrekkelijk te maken, vindt u verderop in dit informatieboekje.

Belangrijk! : Elke maandag moet het mapje weer mee terug naar school. Er komt dan een nieuw leesblad in.

Wilt u met uw kind ervoor zorgen dat het mapje netjes blijft en op een vaste plek in huis wordt gelegd, zodat er niet om gezocht hoeft te worden.

Fruit eten
Halverwege de ochtend, rond kwart voor 11, gaan we eten en drinken met elkaar. Wilt u het drinken meegeven in een goed sluitende beker. Halfvol is meestal genoeg voor de kinderen.
Wilt u lekker fruit of iets gezonds meegeven, dat is natuurlijk het beste.
Als u koekjes meegeeft, wilt u dit dan in een broodtrommeltje stoppen?
We hebben nu namelijk bekleding in de klassen, en het is vervelend als al de kruimels op de grond vallen. Ook eten we op school geen (koeken met) chocola, snoep en chips.

Verjaardag vieren
Als uw kind jarig is, maken we er een feestje van. Als u de traktatie zelf komt brengen, is het belangrijk om de handigste tijd vooraf even te overleggen met de juf.

Gymkleding
Elke donderdagmorgen krijgen wij gymles in sportzaal ‘de Vlechttuinen’. Het is prettig voor de kinderen om dan gymschoenen aan te kunnen doen. Met blote voeten op de koude vloer is niet erg prettig en ook niet zo hygiënisch.
Sommige kinderen dragen ook gymkleren bv. een korte broek (eventueel met een shirtje erbij). Meisjes mogen ook een gympakje dragen, maar het is wel fijn als ze het zelf aan kunnen trekken.
De gymkleding (graag voorzien van naam) mag in een goede linnen of plastic tas mee naar school. We bewaren het op school. Voor elke vakantie gaat de gymkleding mee naar huis. Het kan dan even in de was.
Verder is het voor uw kind fijn als het die dag makkelijke kleding en schoenen aan mag zodat uw kind zichzelf kan aan- en uitkleden.

Kleurplaten
De kinderen mogen op school een kleurplaat maken voor bessies of bébés, vaders of moeder. Wilt u ze dan wel even een briefje meegeven?

Ingrijpende gebeurtenis
Het komt wel eens voor dat uw kind in zijn/haar nabije omgeving iets ingrijpends meemaakt. Bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar iemand of een moeilijke thuissituatie. Wij zouden het fijn vinden als wij daar ook van op de hoogte worden gesteld. Soms is het moeilijk voor het kind om erover te praten. En daardoor weten wij niet goed wat er aan de hand is. Een briefje of een belletje zou daarom heel fijn zijn.
Wanneer uw kind gaat logeren tijdens schooldagen is het ook fijn om dit even door te geven met een telefoonnummer.

De vakken

Bijbelse geschiedenis
Elke dag is er op het rooster tijd ingeruimd voor godsdienstonderwijs. Er is een chronologisch vertelrooster opgesteld. In ruim twee jaar zijn de meeste verhalen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament dan aan de orde geweest. Er worden psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen. Gedurende het schooljaar van groep 3 leren de kinderen ongeveer 10 psalmversjes.

Veilig leren lezen
Als uw kind leert lezen, krijgt u daarvan van alles mee. Misschien herkent uw zoon of dochter tijdens het eten opeens de ‘p’ op de pot met pindakaas. Het is een ontzettend leuke periode, waarbij er een wereld voor de kinderen opengaat!
Wij werken in groep 3 met de methode Veilig leren lezen en de methodiek van Jose Schraven. Op een leuke speelse manier worden in een thema de letters en woorden aangeboden.
In de woorden worden alle letters van het alfabet en lettercombinaties als ie, ei, oe, ou, au, oo, aa, ee en uu behandeld. Zo leren kinderen stapsgewijs lezen en schrijven.
De leerstof is verdeeld over twaalf kernen. De leerlijn ziet er (beknopt) als volgt uit:

 kern

Reeks

Thema

Avi-niveau

kern 1

ik, maan, roos, vis, sok, pen

Mijn klas

0

kern 2

teen, neus, buik, oog

Mijn lijf

 

kern 3

doos, poes, eet, koek, ijs, zeep

Wat zit daarin?

 

kern 4

huis, weg, bos, tak, hut

Waar ben ik?

 

kern 5

reus, jas, riem, hout, bijl, vuur

Sprookjes of Verhalen en vertellingen

 

kern 6

uil, geit, pauw, duif, ei

Wat komt er uit een ei?

 

kern 7

schip, ring, bank, licht, zandkasteel

Schatgravers

 

kern 8

 

Op het podium

 

kern 9

 

Hé, hoe komt dat?

 

kern 10

 

Verzamelen

 

kern 11

 

Mijn lievelingsboek

 

kern 12

 

Op reis

2

 Zoals u ziet staat er aan het begin nog AVI-niveau 0.
Dit niveau hebben de meeste kinderen (op een aantal na) als ze groep 3 binnen komen.
AVI 1 = midden groep 3
AVI 2 = eind groep 3.
Ook als u naar de bibliotheek gaat kunt u hiermee rekening houden, want er staat op de zijkant of achterkant van de boekjes of op de boekenkasten welk AVI niveau het boekje heeft.
Zo sluit de tekst van het boekje aan bij het niveau van uw kind.

Wat kun je als ouder doen?
Het lezen thuis stimuleren is van groot belang. We merken dat kinderen die thuis elke dag oefenen veel sneller en beter kunnen lezen! Hieronder staan leuke tips die u samen met uw kind kunt doen.

Zorg voor leesplezier
Het leesplezier van het kind staat voorop. Maak er gezellige en ontspannen momenten van, zodat uw kind meer zin heeft thuis samen met u te lezen. Zorg voor succeservaringen en beloon kinderen.

Leesactiviteiten
Als u thuis met uw kind leest dan heeft dat een positief effect op de leesontwikkeling van uw kind !! U hebt als ouder een stimulerende rol en vervult voor uw kind een voorbeeldfunctie: goed voorbeeld doet goed volgen.
Enkele variaties om thuis te lezen:
o voorlezen (kind wijst het woord bij, dat gelezen wordt)
o koorlezen (samen hardop lezen)
o partnerlezen (om de beurt een stukje lezen, met herhaling)
o zelfstandig lezen (met ondersteuning, moeilijke woorden voorzeggen wordt aanbevolen)

Dagelijks lezen
Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van uw kind dat u dagelijks minstens 10 minuten met uw kind leest, dan dat u daar één keer per week een uur aan besteedt. Maak van het vertellen of voorlezen thuis een gewoonte. Raak niet in paniek als u een keer overslaat en het er niet van komt.

Voorlezen
Kinderen vinden het vaak heerlijk om voorgelezen te worden door hun ouder. Een rustig moment op de dag. Uw kind luistert, volgt de plaatjes in het boek en kijkt naar uw gezicht. Sluit aan bij de belangstelling en leesniveau van uw kind. Blijf uw kind ook voorlezen in groep 4 en 5. Kinderen vinden voorlezen fijn en het is goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat.

Bibliotheekbezoek
Ga regelmatig met uw kind naar de openbare bibliotheek. Bespreek dat vooraf met uw kind. Neem zelf ook een boek mee van de openbare bibliotheek.

Belangstelling
Toon belangstelling voor wat uw kind op school doet en leert. Laat uw kind bijvoorbeeld thuis nog eens voordoen welke nieuwe letters en woorden er geleerd zijn.

Rekenen
Wij maken voor rekenen gebruik van de methode Alles Telt.
De volgende onderdelen komen dit schooljaar aan de orde:
Inzicht ontwikkelen en werken met getalrelaties en getalbegrippen t/m 20
Tellen tot 100. Sprongetjes maken van 2, 5 en 10.
Splitsingen invullen met getallen.
Basisvaardigheden optellen en aftrekken automatiseren
Lengte en omtrek meten met de kralenliniaal.
Volumemeting met maatbekers
Verkenning meetkunde (ruimtelijke begrippen)
Kennis van de euromunten 1 en 2 en briefjes van 5, 10 en 20.
Kennismaking klok (hele en halve uren)
Inzichtvragen en verhaaltjessommen.

Na het tweede blok zullen we kijken op welk rekenniveau uw kind zit.
Als uw kind (al wat meer aan kan dan de rest) behoefte heeft aan meer uitdaging, komt hij/zij in de verrijkingsgroep.
Als uw kind nog wat extra instructie nodig heeft, komt hij/zij in de extra instructie groep.
Als uw kind op het gemiddelde niveau zit, komt hij/zij in de basisgroep.
Elke woensdag zullen we groep doorbrekend rekenen. Ik zal kort proberen uit te leggen wat dat precies is:
Wij hebben drie groepen drie. De ene leerkracht zal op de woensdag alle leerlingen van de verrijkingsgroep les geven. De andere leerkracht zal alle leerlingen van de extra instructie groep les geven. En de derde leerkracht zal alle leerlingen van de basisgroep lesgeven.
Zo krijgen de leerlingen het rekenen aangeboden, precies op het niveau dat bij ze past.

Bij het groeperen van de leerlingen is er gekeken naar de onderwijsbehoeften van uw kind. Het kan zijn dat uw kind op woensdag een andere juf krijgt met rekenen. Op deze dag wordt er instructie gegeven over de rekenstof van die week. Er wordt begeleid geoefend en de kinderen krijgen opdrachten die passen bij hun onderwijsbehoeften op het gebied van rekenen. Dit maakt dat de leerlingen succeservaring opdoen en zo verder komen tot ontwikkeling

Schrijven
Wij gebruiken hiervoor de methode: Schrijven in de basisschool. Dit zijn drie werkschriftjes. In het eerste werkschriftje leren we de cijfers schrijven.
In het tweede werkschriftje de schrijfletters.
En in het derde werkschriftje gaan we al aan elkaar schrijven.
In groep 3 schrijven we het hele jaar met ons grijze potlood. In groep 4 zullen ze leren om met een vulpen te gaan schrijven.

Spelling
Elke dag krijgen de kinderen ook spelling. Hierbij leren we op een hakkaart de woordjes te hakken. Vervolgens schrijven we in een spellingsschrifje 4 letters, 4 woorden en 1 zin.
Na de kerstvakantie ( in de niet-klankzuivere periode) leren de kinderen de categorieën volgens de methodiek van Jose Schraven. Verschillende woorden worden geordend op een lees of schrijfwijze met daaraan gekoppeld een regel of denkwijze.
Bijvoorbeeld:
Categorie 3: Fopletter R, bij –eer, -oor, -eur.
Bij peer hoor je een i, maar je schrijft een ee.
Bij koor hoor je een o, maar je schrijft een o.
Bij deur hoor je een u, maar je schrijft een eu.
En zo zijn er in groep drie 12 categorieën met daarbij een regel of denkwijze, die helpen bij het lezen en spellen van woorden.

Verkeer
Vanaf januari zullen de kinderen verkeerslessen krijgen. De methode die we hiervoor gebruiken heet: Wijzer door het verkeer. Deze lessen gaan vooral over de regels voor voetgangers of fietsers. We leren ook de betekenis van een aantal borden.

Sociale emotionele ontwikkeling
Het is erg belangrijk dat de kinderen zich fijn en gewaardeerd voelen in de groep. Daarom doen we  aan het begin van groep 3 veel spelletjes om elkaar beter te leren kennen.
We leren dat God ons allemaal bijzonder gemaakt heeft, met onze eigen gaven en talenten.En dat we allemaal kinderen zijn van dezelfde Vader.

Sommige groepen werken met het zonnetje van de week. Waarbij elke week 1 leerling in het zonnetje wordt gezet. Dan is er nog de Dit-Ben-Ik-Doos, waarin de kinderen spulletjes mogen stoppen die bij hen passen, zodat we de familie en hobby’s van de leerlingen leren kennen.

Verder behandelen we iedere week een SOEMO kaart. Deze kaart gaat over een bepaald onderwerp, zoals boos, kwetsen, blij, jaloers, enzovoort. Bij dit onderwerp zit dan een verhaaltje of een spelletje en daarna gaan we hierover praten. Deze kaarten dragen bij aan een positief en veilig leer – en leefklimaat!

Veilig de wereld in
Veilig de wereld in is de methode die we gebruiken voor de wereldverkenning in groep 3. Leren door te doen en door te ervaren. Dat is de kracht van Veilig de wereld in.
De kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek komen er in samenhang in terug. Deze methode past bij de methode van Veilig leren lezen. De thema’s die we in Veilig leren lezen behandelen, zoals bijvoorbeeld: Mijn lijf, worden verder uitgewerkt tijdens Veilig de wereld in.

Muziek

De methode Muziek moet je doen, neemt leerlingen mee op een muzikale reis en richt zich op zingen, luisteren, muziek maken, vastleggen en bewegen. Door de verschillende activiteiten is muziek echt een doe-vak. De leerlingen doen op een speelse en leuke manier kennis, inzicht en vaardigheden op en leren een mening te vormen over muziek.

Cito toetsen
Twee keer per schooljaar worden de leerlingen volgens het Cito leerling volgsysteem getoetst. In groep 3 zijn dat de volgende vakken:
•          Spelling
•          Technisch lezen (drie minuten toets (woordjes lezen)
•          Rekenen
•          Begrijpend lezen (deze toets zal alleen eind groep 3 plaatsvinden)
•          Woordenschat
•          AVI (leesniveau) (de nieuwe avi  M3, E3, M4, enz)
n.a.v. deze toetsen volgen er ook 10-minutengesprekken, waarin u met de leerkracht de resultaten kunt bespreken.

Huisbezoek/ oudercontact
Eens per twee jaar is er in ieder geval een huisbezoek. Anders wordt u uitgenodigd voor een gesprekje op school.

Schoolreisje
In het voorjaar gaan we op schoolreisje, u hoort daar t.z.t. meer van.

Rapport
Het rapport verschijnt 2x per jaar en toont de vorderingen van uw kind. Graag vragen wij u het rapport bij ontvangst te tekenen en weer retour te doen naar school, als hierom gevraagd wordt.

Heeft u verder vragen of opmerkingen: Schroom niet, maar kom gerust langs of doe een belletje naar de Harmpje Visserschool 686884

Vriendelijke groeten
De juffen van groep 3

[naar boven]