Zoeken
stuur door naar een bekende

Informatie

Welkom in groep 4 .

Hieronder vindt u allerlei informatie die belangrijk is voor groep 4.
Welke vakken, wat leren ze specifiek dit jaar?
Wat wordt er van u thuis verwacht?Harmpje visserschoolWelke regels gelden er in groep 4.
Het een en ander zal aan bod komen. Mocht u toch nog vragen hebben, loopt u dan gerust de klas even binnen of doe een belletje.

Meester Bruintjes 4b 

 

Welke regels gelden er in groep 4.
•    Als de meester praat zijn de kinderen stil
•    Als je wat wilt zeggen, steek je altijd je vinger op
•    We spreken altijd de waarheid
•    We gaan niet naar de wc ’s morgens vroeg in de kring of als de juf of meester iets aan het uitleggen is.
•    Je vraagt aan de meester of meester/juf of je naar de wc mag. Je moet dan wel altijd het kaartje omdraaien, zodat de meester/juf kan zien dat er iemand op de wc zit
•    Eten en drinken  doen we na de pauze. De kinderen mogen geen pakjes drinken meenemen. Het drinken moet in een beker.
•    Als kinderen klassendienst hebben komen ze vijf minuutjes later thuis
•    Voor elke vakantie gaan de gymtassen mee naar huis
•    Iedereen draagt zorg voor zijn eigen spullen en komt niet zonder te vragen aan de spullen van een ander.
•    In de klas hangt een stoplicht. De meester/juf is hier de baas over. Als het stoplicht op rood staat, dan moeten de kinderen zelfstandig verder werken.
•    De leerkracht kiest zelf de kinderen uit met wie hij/zij wil gaan werken en loopt rondes door de klas . Je mag wel het blokje met het vraagteken naar boven leggen. De leerkracht komt langs en helpt.
•     Staat het stoplicht op oranje dan mag je je buurman of buurvrouw om hulp vragen. Is het stoplicht groen, dan mag je ook aan de meester/juf iets vragen, maar het is wel de bedoeling dat je doorwerkt.
•    In de gang mag niet gerend worden
•    In de gang mag je niet schreeuwen (normaal (zachtjes) praten natuurlijk wel).
•    Bij de eerste bel ga je naar binnen, hang je je jas op, doe je je jas in de luizentas, hang je je tas met eten en drinken aan de kapstok  en ga je OP JE PLEK ZITTEN LEZEN.
•    Op donderdag middag hebben we gymnastiek in de sporthal de Vlechttuinen.

Bijbelse geschiedenis:
Op donderdag leren wij het psalmversje aan. Dit zijn de psalmen uit de psalmenlijst ,die de leerkrachten hebben opgesteld. Op maandag, dinsdag, en woensdag  donderdag horen de kinderen een

Bijbelverhaal  (volgens het rooster van Bij de Bron) en op vrijdag worden de verhalen verwerkt en het psalmversje overhoort. Tot de kerst behandelen we de verhalen uit het Oude Testament. Dan komen de kerstverhalen aan de beurt  en dan worden er verhalen uit het Nieuwe Testament verteld

Rekenen:
In groep 4 worden dit jaar de tafels aangeleerd. In eerste instantie alleen de tafels van 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 10. In januari/februari wordt er gewerkt aan het tafeldiploma A. Elke week wordt er een tafel opgegeven die ze ook thuis moeten leren (helpt u ook mee, ’t is zo belangrijk). En we gaan rekenen tot honderd.  Dit jaar gaan we ook veel nadruk leggen op automatiseren. De kinderen krijgen een boekje met allemaal + en – sommen. Dit zijn sommen, in het begin nog onder het tiental. Dus à 5+5=  of  4+4=  of  2+5=  of  7-4=  of  3-2=, enz. Naar mate we verder in het jaar vorderen worden deze sommen ook moeilijker. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de kinderen dit soort sommen kunnen dromen, dat ze er dus niet meer over hoeven na te denken. We oefenen dit met een stopwatch. De kinderen krijgen 3 minuten de tijd om 60 plus sommen te maken, daarna draaien we het boekje om en dan krijgen de kinderen 3 minuten de tijd om 60 min sommen te maken. Als een kind het gehaald heeft is de beloning dat zijn naam op het bord komt.

Voor rekenen gebruiken we de methode Alles Telt. De methode bestaat uit een  leerlingenboek en een werkschrift .De volgende onderdelen komen aan de orde:

-Getal relaties en getalbegrip.
-Optellen en aftrekken. Sommen onder de tien en over het tiental heen tot honderd
-Vermenigvuldigen :Tafels 0 t/m 5 en 10.
-Delen.
-Lengte en omtrek.
-Inhoud / volume.
-Gewicht : Gewichten schatten ,kg en verband leggen tussen inhoud en gewicht.
-Meetkunde.
-Tijd : Klokkijken tijdsbesef en maandkalender.
-Hele en halve uren , kwartieren , vijf minuten voor en over het uur en het half uur.
-Verhaaltjessommen.
-Geld rekenen: berekenen van prijzen en wisselen.
-Tabellen en grafieken.
-Verhoudingen: Verhouding tussen voorwerp in het echt en plaatje.

Taal:
We maken gebruik van de van Taalactief. We werken drie weken aan een thema en dan komt de toets. Na de toets werken de kinderen in een werkboek. Hierin zit herhalings- (voor de zwakkere leerlingen) en verdiepings- (voor de goede leerlingen) stof in.
Er zijn 10 thema’s.

Lezen:
Wij lezen elke dag met de kinderen leesbladen uit de map van Speciale leesbegeleiding van Luc Koning.

Begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Tekstverwerken. Deze methode bestaat uit een leerlingenboek en werkschrift. We hebben twee keer per week begrijpend lezen.
Op maandag wordt de les uitgebreid besproken en op dinsdag is er een stuk herhaling en vindt de verwerking plaats. Er wordt veel gelezen met de kinderen en er vindt regelmatig een extra verwerking plaats of ze de tekst wel begrepen hebben. Voor het vormingsgebied begrijpend lezen is lezen erg belangrijk.
Bent u al lid van de bibliotheek? Dit stimuleert de kinderen ook erg om te gaan lezen.

Woordenschat:
Hiervoor gebruiken we de methode Taalactief.
Bij elk thema worden er zes lessen gegeven waar de nadruk ligt op woordenschat.
Elke week gaan we de kinderen 2 woorden aanleren. De kinderen leren dan het woord, hoe je het moet uitspreken, hoe je het moet schrijven en vooral WAT HET BETEKENT. De kinderen leren ook het woord in een zin te gebruiken. Bijvoorbeeld het woord: compliment. Iemand die iets goeds gedaan heeft, geef je een compliment. Dan zeg je dat je het goed vindt. De juf gaf Petra een compliment voor haar rekentoets. Een goede woordenschat is essentieel om goed te leren lezen!  We hebben hier ook een werkboek bij waar de kinderen uit zullen werken.

Spelling:
Voor spelling gebruiken we de methode van Jose Schraven. Elke dag wordt er aan de kinderen een dictee aan geboden. De categorie van 1 t/m 12 wordt in groep 4 aangeboden. Bij deze methode staan ook de leesbladen vermeld , die we elke dag met de kinderen lezen.
De leesbladen sluiten aan bij de Drie Minuten Toets en het leesniveau van het kind AVI.
 
Schrijven:
We gebruiken de methode Schrijven in de basisschool. Dit zijn drie werkschriftjes.
Er wordt in principe altijd aan elkaar geschreven in de schriften. We doen dit meestal met de vulpen (die ze van school hebben gekregen, als ze hem kwijt zijn kunt u voor drie euro bij ons een nieuwe kopen), in een enkel geval met potlood of stabilo- pen. De kinderen leren dit jaar de hoofdletters en hoe ze die op een goede manier kunnen gebruiken.

Verkeer:
We gebruiken  de methode Wijzer door het verkeer .Dit is een methode die bestaat uit een werkboek en werkschrift.

Gym:
Elke donderdagmiddag van 13.15  tot 14.30 gr. 4a, gr. 4b gaat om 14:45 tot 15:45 uur hebben we gym in de sporthal de Vlechttuinen. Samen lopen we naar de gym. Kinderen moeten gymkleren dragen en ook goede gymschoenen zijn erg belangrijk. (het liefst schoenen die ze zelf kunnen aan- en uitdoen.)Kinderen mogen niet op de sokken of blote voeten meedoen, i.v.m. de hygiëne. De gymtas kan voor elke vakantie mee naar huis genomen worden, zodat u de kleren kunt uitwassen. Bij slecht weer blijven we op school en zoekt de juf of meester een alternatief. Wilt u er voor zorgen, dat uw kind gemakkelijke kleding en schoeisel draagt op de dag van de gym, dit scheelt ons met uit- en aankleden. Ook willen we u melden, dat als uw kind 3 x de gymkleding is vergeten, hij/zij de 4e keer aan de kant zit en niet mee kan doen.

Wereldoriëntatie:
De kinderen van groep 4 krijgen 1 x in de week wereldoriëntatie.
We gebruiken de methode Leefwereld.
Deze methode bestaat uit een leerlingenboek en een werkschrift.
 
Cito toetsen:
2x  per jaar worden de leerlingen volgens het Cito leerling volgsysteem getoetst. In groep 4 zijn dat de volgende vakken:
•    spelling
•    technisch lezen (drie minuten toets (woordjes lezen))
•    rekenen
•    begrijpend lezen
•    woordenschat
•    AVI (leesniveau) (de nieuwe AVIļƒ  M3, E3, M4, enz)

In de memo kunt u lezen wanneer, in welke weken, de kinderen deze toetsen gaan maken. U kunt er dan op letten dat de kinderen in deze weken extra uitgerust zijn, zodat ze fit aan de toetsen kunnen beginnen.

Rapport:
Het rapport verschijnt 2x per jaar en toont de vorderingen van uw kind. Graag vragen wij u het rapport bij ontvangst te tekenen en weer retour te doen naar school, als hierom gevraagd wordt.

Heeft u verder vragen of opmerkingen: Schroom niet, maar kom gerust langs of doe een belletje naar de Harmpje Visserschool: 686884