Zoeken
stuur door naar een bekende

Buitenschoolse opvang

Op Urk is CKO de Ark bekend door Ut Bottertjen. Hier wordt zowel kinderdagopvang geboden aan 0-4-jarigen als buitenschoolse opvang voor de 4-12-jarigen. Vanaf april 2015 is Ut Bottertjen gevestigd in het kindcentrum van Urk aan de Slenk 1. 

 De contactgegevens zijn:
Tel. 06 – 49 43 64 50 of 06 – 29 06 39 49

urk@ckodeark.info  of info@ckodeark.info  

www.ckodeark.info  

Als u gebruik wilt maken van de voor- en naschoolse opvang kunt u CKO de Ark benaderen voor informatie en/ of aanmelding. Als alles geregeld is geeft u dit ook door aan school zodat zij weten welke kinderen naar de opvang gaan.

Het vervoer van kinderen van school naar de opvang wordt door CKO de Ark geregeld.  

Door de bovenschoolse directie worden banden onderhouden met CKO de Ark. Gesproken wordt over wederzijds invullen van de christelijke identiteit en het mogelijke versterken van de samenwerking richting de toekomst.