Zoeken
stuur door naar een bekende

Oudercontacten

We zien u als ouder als partner en willen investeren in de oudercontacten. Concreet houdt dit in:

  1. Aan het begin van het cursusjaar houden we een ouderavond, waar de leerkrachten vertellen over het reilen en zeilen van de groep.
  2. Voor de kerstvakantie heeft iedere ouder huisbezoek gehad of wordt  u uitgenodigd voor een gesprek op school. Deze avond vindt in november plaats. 1x in de twee jaar krijgt elk kind huisbezoek.
  3. In februari houden we n.a.v. het 1e rapport 10-minutengesprekken. Iedere ouder wordt dan verwacht.
  4. In april/mei volgt er nog een ronde met inloop en 10-minutengesprekken.

Tussentijds is het voor u als ouder altijd mogelijk om de school binnen te stappen en uw vragen te stellen.
Mocht er reden voor zijn, dan neemt de leerkracht contact met u op.