Zoeken
stuur door naar een bekende

Tussenschoolse en Buitenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang:

Het is voor de ouders een wettelijke mogelijkheid (Art. 45 WPO) hun kind(eren) tussen de middag op school te laten overblijven. Daarvoor is een regeling opgesteld. Deze is voorgelegd aan de (G)MR, die dit akkoord heeft bevonden. Deze regeling is op school verkrijgbaar.

Aan de overblijfmogelijkheid zijn kosten voor de ouders verbonden. De kosten zijn € 2,50 per keer. Contactpersoon hiervoor is Anneke Stoll.

Buitenschoolseopvang:

Op Urk en in de regio zijn diverse aanbieders voor buitenschoolse opvang.
Ouders moeten zelf, als ze gebruik willen maken van buitenschoolse opvang, met één van de aanbieders contact opnemen.
De Schoolvereniging heeft met geen van de aanbieders een contract afgesloten.