Zoeken
stuur door naar een bekende

MR

De medezeggenschapsraad (M.R.) bestaat uit 6 leden:

Namens de ouders:

Namens het personeel:

Klaas Kapitein (voorzitter)

Henritha Keuter (secretaris)

Pieter Tol

Adriana Lindeboom

Jan Hendrik Jonkers

Alice Hartman

Tijdens de M.R.-vergaderingen, die minimaal 4x per jaar plaatsvinden, worden mededelingen van het bestuur doorgegeven, doen personeelsleden verslag van de lopende schoolzaken en geven de ouders hierover hun mening. Ook het plan van aanpak rond Arbo-zaken, het veiligheidsbeleid en financiële zaken worden met de MR besproken.
Het doel van de M.R. is om via dit overleg eraan mee te werken de school zo goed mogelijk te laten functioneren.
De door u gekozen ouders vertegenwoordigen alle ouders van de school. Dit betekent, dat het voor ons belangrijk is om te weten, wat uw mening is over het reilen en zeilen in de school. U kunt ons daarvoor dus aanspreken.

Geplande vergaderdata:
06-10-2020
09-02-2021
13-04-2021
15-06-2021