Zoeken
stuur door naar een bekende

Onze missie:

"Geloof in talenten"

Met Gods Woord als basis voor ons doen en laten, willen we dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen. Met onze missie sluiten we aan bij de missie van onze schoolvereniging: "Geloof in onderwijs".

Binnen de jaargroepen, die we belangrijk vinden omdat daar de gemeenschap beleefd wordt, houden we rekening met de individuele verschillen die er zijn en wordt de ontwikkeling van elke individuele leerling gevolgd. Indien noodzakelijk zullen er individuele aanpassingen plaatsvinden in de manier van instructie geven en wat betreft de te verwerken leerstof.

Een aantal korte typeringen onze school:

 • Wij zijn een school met de Bijbel.
 • Waarden en normen vinden wij belangrijk.
 • Het team werkt hard aan kwaliteitsverbetering van haar onderwijs.
 • Het team is enthousiast.
 • Wij zijn niet bang om nieuwe ideeën en methodes uit te proberen.
 • De kinderen krijgen les m.b.v. actuele methoden en materialen.
 • Er wordt degelijk taal-, reken-, en leesonderwijs gegeven.
 • Ons schoolgebouw proberen wij een frisse uitstraling te geven.
 • Wij streven naar een goede relatie met de ouders.
 • Wij doen regelmatig een beroep op hulp van de ouders.
 • Wij rekenen op uw bezoek tijdens ouderavonden.
 • Alles kan besproken worden/ met vragen kun je altijd bij ons terecht.
 • Er hangt een gezellige prettige sfeer.
 • Er is aandacht voor alle leerlingen.
 • Er is speciale aandacht voor leerlingen met taal- spraak moeilijkheden
 • Er is aandacht voor meerpresterenden.
 • Er is persoonlijke en individuele aandacht voor uw kind.
 • In groep 1-2 werken wij ontwikkelingsgericht: basisontwikkeling.
 • Vanaf groep 3 krijgt het zelfstandig werken van de leerlingen steeds meer aandacht.
 • Uw kind krijgt de kans en de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig kind.
 • In alle groepen is er aandacht voor handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken. Er wordt met groepsplannen gewerkt.
 • Er zijn voldoende activiteiten: schoolreis, kamp, sportdagen, projectweek (2 jaarlijks)

 

[naar boven]