Zoeken
stuur door naar een bekende

Toezichthouders

 

Het bestuur van schoolvereniging Rehoboth bestaat uit een toezichthoudend en een uitvoerend bestuur. Het toezichthoudend bestuur wordt gekozen door de leden. Het uitvoerend bestuur is de Algemene Directie en wordt benoemd door het toezichthoudend bestuur. Momenteel hebben de volgende personen zitting in het toezichthoudend bestuur:

Mevrouw J.W. Bunschoten, voorzitter.

De heer C. Keuter, penningmeester/secretaris.

De heer P. de Boer, plv. voorzitter.

Mevrouw I. de Jong, plv. penningmeester.

De heer W. Pansier, lid. 

Mevrouw D. Kater, lid.

Algemeen e-mailadres: info@rehoboth.nu

Het toezichthoudend bestuur vergadert ten minste zes keer per jaar.