Zoeken
stuur door naar een bekende

Veiligheidsprotocol

Het belang van ons veiligheidsprotocol
• Wij willen dat onze leerlingen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
• In de missie/visie van de Harmpje Visserschool komt ook naar voren dat we willen dat ieder kind zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelt: Met Gods Woord als basis voor ons doen en laten, willen we dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen.
• Met dit document willen we laten zien dat we pesten willen voorkomen en pestsituaties willen aanpakken.
• We willen aandacht vragen voor onze belangrijkste regels en afspraken. We vinden het belangrijk dat we, als het nodig is, elkaar hierop aanspreken. Dat geldt voor alle betrokkenen, de kinderen en de volwassenen

In deze bijlage treft u het veiligheidsprotocol aan.