Geloof in talenten

De Harmpje Visserschool, opgericht in 1979, is een christelijke basisschool en maakt deel uit van schoolvereniging Rehoboth (volledige naam: Vereniging Rehoboth tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Urk).
Met Gods Woord als basis voor ons doen en laten, willen we dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig en gewaardeerd kunnen voelen. Met onze missie “Geloof in talenten”, sluiten we aan bij de missie van onze schoolvereniging “Geloof in onderwijs”.

Harmpje Visserschool – Geloof in talenten

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart geeft inzicht in de kwaliteit en prestaties van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland.

Nieuwe website

Nieuws

Zoals u ziet hebben we een nieuwe website. Er is in samenwerking met Spikker gezocht naar een nieuw ontwerp. Hieronder wat meer uitleg over onze website en die van alle scholen van onze vereniging. Veel leesplezier! Het nieuwe Rehoboth.nu Eén centrale plek voor Urker basisscholen, met ruimte voor individualiteit. Dat was het uitgangspunt van de […]
Lees meer

Bijzonder gewoon

“Geloof in onderwijs” is de missie van onze schoolvereniging. Dát drijft schoolvereniging Rehoboth. Vanuit haar missie biedt Rehoboth een veilige plek op school, waar betrokken leerkrachten uw kind díe zorg en aandacht geven die uw kind nodig heeft. Goed onderwijs, waarbij het Evangelie van de Heere Jezus Christus centraal staat.