Onze school

Met Gods Woord als basis voor ons doen en laten, willen we dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor kennis en vaardigheden, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ieder kind moet zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen. Met onze missie “Geloof in talenten”, sluiten we aan bij de missie van onze schoolvereniging “Geloof in onderwijs”.

KIVA gecertificeerd
Sinds oktober 2022 zijn we gecertificeerd KiVa-school.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op sociaal-emotioneel leren, het versterken van de sociale veiligheid, op leerling- en groepsniveau, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het voorkomen en aanpakken van pestsituaties. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel: ‘Samen maken we er een fijne school van!’

Passend onderwijs en samenwerking met Kentalis
Op Urk werken we aan Passend Onderwijs. De visie van de Schoolvereniging en de gemeente Urk is thuisnabij onderwijs. Dat betekent dat bijna alle kinderen op Urk naar school moeten kunnen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Er zijn kinderen die ver moeten reizen om naar een school te gaan waar ze de juiste ondersteuning krijgen. Ook deze kinderen willen we een plek geven op een basisschool dichtbij huis, gewoon op Urk.

Vanuit die visie werken we nauw samen met de Enkschool uit Kampen. Deze school is een onderdeel van Kentalis. Kinderen met een mediumarrangement Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) volgen samen met andere kinderen onderwijs bij ons op school in een integratiegroep. De Enkschool heeft voor de groepen 1 en 2 een School in School constructie binnen onze school voor kinderen met een intensief arrangement. Dit betekent dat deze jonge leerlingen niet met de bus naar Kampen hoeven, maar op Urk naar school kunnen gaan. Wanneer het mogelijk is stromen ze richting groep 3 door naar een integratiegroep op onze school en hoeven de leerlingen niet meer naar Kampen of Zwolle. 

Een aantal korte typeringen onze school:

Wij zijn een school met de Bijbel.
Waarden en normen vinden wij belangrijk.
Het team werkt hard aan kwaliteitsverbetering van haar onderwijs.
Het team is enthousiast.
Wij zijn niet bang om nieuwe ideeën en methodes uit te proberen.
De kinderen krijgen les m.b.v. actuele methoden en materialen.
Er wordt degelijk taal-, reken-, en leesonderwijs gegeven.
Ons schoolgebouw proberen wij een frisse uitstraling te geven.
Wij streven naar een goede relatie met de ouders.
Wij doen regelmatig een beroep op hulp van de ouders.
Wij rekenen op uw bezoek tijdens koffieochtenden en ouderavonden.
Alles kan besproken worden/ met vragen kun je altijd bij ons terecht.
Er hangt een gezellige prettige sfeer.
Er is aandacht voor alle leerlingen.
Er is speciale aandacht voor leerlingen met taal- spraak moeilijkheden
Naast het aanbod in de groepen, hebben we ook interne plusklassen en klusklassen. 
Er is persoonlijke en individuele aandacht voor uw kind.
Uw kind krijgt de kans en de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig kind.
In alle groepen is er aandacht voor handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken. Er wordt met groepsplannen gewerkt.
Er zijn voldoende activiteiten: schoolreis, kamp, sportdagen, projectweken

Onze schooltijden:

Maandag, dinsdag en donderdag:
8.45 uur – 12.15 uur en 13.45 uur – 15.45 uur.
Woensdag en vrijdag:
8.45 uur – 12.30 uur. ’s Middags zijn de leerlingen vrij.