Wie was Harmpje Visser?

Harmpje Visser stond bijna veertig jaar voor de eerste klas van de Wilheminaschool van de schoolvereniging Rehoboth. Zij ging in 1925 naar Haarlem. Daar bezocht zij samen met een aantal Urker jongelui de Da Costakweekschool. Heel bijzonder in die tijd dat een vrouw mocht verder leren. Het was wat om van Urk te gaan en bij een vreemde in de kost te gaan. In 1929 kreeg zij voor de eerste klas een benoeming op de Wilhelminaschool. Ze werd de kleine juffrouw Visser genoemd, omdat er in de tweede klas van de Wilhelminaschool ook een juffrouw Visser stond. Die werd de grote juffrouw Visser genoemd.

Harmpje Visser had een eigen wijze van lesgeven. Buiten Urk werd haar aanpak bekend. Ook begeleidde ze kinderen, die het moeilijk hadden met leren. Dat deed ze buiten schooltijd bij haar thuis.

Als de kinderen in de eerste klas kwamen, mochten zij van haar in het Urkers spreken, naderhand ging ze op het ABN over. Dat bleek een goede aanpak te zijn. Ook ondersteunde ze leerkrachten. Zij kwamen met hun problemen bij haar thuis.

Harmpje had ook een zus Stiene; zij was handwerkjuffrouw op Urk. Beiden stonden bekend als de dames Visser. Zij gingen hetzelfde gekleed en leken ook erg op elkaar. Stiene was de prater en doener, Harmpje was bedachtzaam en de vrouw van overleg en inzicht. Ze leefden samen met hun ouders. Toen hun broer en schoonzus overleden namen zij de taak op zich om hun vier kinderen te verzorgen en op te voeden. Naast hun werkzaamheden in het onderwijs werden zij hiermee tevens ouders van vier opgroeiende kinderen. 

Het geloof gaf Harmpje de kracht om haar zware taak aan school en thuis vol te houden. De laatste jaren van haar leven waren zwaar vanwege haar lichte handicap. Zij bleef doorgaan tot het niet meer kon en in 1970 is zij op 63-jarige leeftijd overleden. 

In 1979 heeft het bestuur van de schoolvereniging Rehoboth besloten de zevende school naar Harmpje Visser te vernoemen. Zij heeft veel voor het Urker onderwijs gedaan, maar ook voor de Urker gemeenschap en was een gewaardeerde persoonlijkheid binnen de Urker samenleving.