Agenda

Bekijk alle aankomende vakanties, luizencontroles, oudergesprekken en meer in onze agenda.

 • okt 04

  Christelijke kinderboekenmaand

  Van 4 t/m 15 oktober besteden we extra aandacht aan de kinderboekenmaand. Het thema is: ‘Bij mij thuis’.
 • okt 17

  Kijken in de groep

  Op dinsdag 17 oktober of donderdag 19 oktober mag u als ouder / verzorger met uw kind mee om in de groep te kijken. De inloop begint om 8.45 uur en duurt tot 9.15 uur.
 • okt 23

  Herfstvakantie

  23 t/m 27 oktober herfstvakantie. Maandag 30 oktober weer naar school.
 • nov 14

  Voorlichtingsavond Aeres VMBO

  14 november voorlichtingsavond ouders en leerlingen Aeres VMBO.
 • nov 21

  Voorlichtingsavond Emelwerda College

  21 november voorlichtingsavond ouders en leerlingen op het Emelwerda College.
 • nov 27

  Voorlichtingsavond Berechja College

  27 november voorlichting Voortgezet onderwijs voor de ouders van de leerlingen uit groep 8 op het Berechja College.
 • nov 29

  Kinderen vrij i.v.m. studiedag team

  Op woensdag 29 november zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft dan een studiedag.
 • dec 01

  Sinterklaasfeest

  Vrijdag 1 december vieren wij Sinterklaas.
 • dec 21

  Kerstviering in de Ark

  Op DV donderdag 21 december vieren we als team en leerlingen samen het kerstfeest in kerkgebouw de Ark. U als ouder / verzorger wordt hiervoor ook van harte uitgenodigd. De viering begint om 17.00 uur.
 • dec 25

  Kerstvakantie

  De kerstvakantie duurt van 25 december t/m 5 januari. Maandag 8 januari weer naar school.
 • jan 17

  Open dag Berechja College

  Woensdag 17 januari open dag Berechja College en doe middagen Tienercollege, Emelwerda College en Vakcollege.
 • jan 20

  Open dagen VO scholen

  Zaterdag 20 januari open dag VO scholen Noordoostpolder en inloopmoment Berechja College.
 • feb 06

  IEP doorstroomtoets groepen 8

  Dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari IEP doorstroomtoets groepen 8.
 • feb 12

  Rapport mee

  Maandag 12 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis.
 • feb 13

  15 minuten gesprekken

  Vanaf 13 februari t/m 8 maart zijn er 15 minuten gesprekken. U krijgt hiervoor allemaal een persoonlijke uitnodiging.
 • feb 13

  15 minutengesprekken

  Vanaf 13 februari t/m 8 maart zijn er 15 minutengesprekken. U krijgt hiervoor allemaal een persoonlijke uitnodiging.
 • feb 14

  Biddag

  Woensdag 14 februari vrij i.v.m. biddag.
 • feb 19

  Voorjaarsvakantie

  Vanaf maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari vrij i.v.m. Voorjaarsvakantie. Maandag 26 februari weer naar school.
 • mrt 01

  Maart advisering

  In de maand maart vinden de adviseringsgesprekken plaats.
 • mrt 27

  Koffiemorgen

  27 maart is de tweede koffiemorgen. U krijgt hiervoor een uitnodiging.
 • mrt 28

  Paasviering

  Donderdag 28 maart vieren we het Paasfeest in de groepen.
 • mrt 29

  Goede Vrijdag en Pasen

  29 maart t/m 1 april vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen. Dinsdag 2 april weer naar school!
 • apr 08

  Schoolfotograaf

  Maandag en dinsdag, 8 en 9 april gaan alle leerlingen op de foto.
 • apr 26

  Koningsspelen

  Vrijdag 26 april hebben we de Koningsspelen op school.
 • apr 29

  Meivakantie

  Maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei vrij i.v.m. de meivakantie. Hemelvaartsdag valt in deze vakantie. Maandag 13 mei weer naar school.
 • mei 20

  Pinksteren

  Maandag 20 mei vrij i.v.m. 2e pinksterdag.
 • jun 04

  Koffiemorgen

  Dinsdag 4 juni is de derde koffiemorgen.
 • jun 05

  Kamp groep 8

  Woensdag 5 juni t/m vrijdag 7 juni gaan de groepen 8 op kamp.
 • jun 26

  Studiedag team

  Woensdag 26 juni alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team.
 • jul 01

  Schoolreis

  Maandag 1 juli gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
 • jul 03

  10 minutengesprekken

  Vanaf woensdag 3 t/m 5 juli vinden 10 minutengesprekken op afspraak n.a.v. IEP E afname.
 • jul 15

  Eindrapport

  Maandag 15 juli gaan de eindrapporten mee.
 • jul 22

  Zomervakantie

  Vanaf maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus zomervakantie. Maandag 2 september weer naar school.
 • sep 02

  1e schooldag

  Maandag 2 september om 8.45 uur jaaropening in de Ark. De kinderen komen naar de Ark en gaan met de meester / juf mee terug naar school.