Zoeken
stuur door naar een bekende

Passend onderwijs

Op Urk werken we aan Passend Onderwijs. Dat betekent dat bijna alle kinderen op Urk naar school moeten kunnen, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Er zijn kinderen die ver moeten reizen om naar een school te gaan waar ze de juiste ondersteuning krijgen. Ook deze kinderen willen we een plek geven op een basisschool dichtbij huis, gewoon op Urk.

Vanuit die visie werken we nauw samen met de Enkschool uit Kampen. Deze school is een onderdeel van Kentalis. Kinderen met een mediumarrangement Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS) volgen samen met andere kinderen onderwijs bij ons op school in een integratiegroep.

In dit artikel leest u meer over deze samenwerking.